Предлагаме ежемесечни курсове по медицински немски, както и немски на ниво Б2 и Ц1. Преподавателите са както лекари, така и учители с многогодишен опит в езиковата подготовка на чуждестранни лекари. 

Програмите включват и различни допълнителни модули, като полагане на изпит за получаване на сертификат, признат от немските служби, подпомагане при процедурата за получаване на немска апробация и специализирана подготовка за интервю за работа в немски клиники. След получаване на апробация и достигане на оптимална езикова подготовка в Германия е гарантирано намирането на работно място като лекар в немската здравна система.

За лекари с по-ниско начално ниво на владеене на език съдействаме за записване в предлаганите т.н. интеграционни курсове, които са отчасти финансирани от държавата.

Намирането на квартира, посрещането от летището и помощ при формалности и ориентацията  в първите дни от престоя също се поема от нас.

За повече информациии и индивидуални консултации отностно цени, срокове и възможности за финансиране може да ни изпратите мейл на info@medicalcareerde.eu.