ВИЗИЯ

Medical Career DE е немска консултанска агенция за подбор на лекари за клиники в Германия, със седалище в град Кьолн. Фирмата е свързващото звено между медицински персонал от Европа и свободни позиции в болници, клиники и други здравни заведения, разположени на територията на Германия.

Идеята за създаване на фирмата се породи въз основа на актуалната ситуация в здравеопазването в двете страни: немските болници страдат от остър недостиг на персонал, а лекари и обслужващ медицински персонал от чужди страни търсят възможности за натрупване на опит в Германия – страната с един от най-високите стандарти на медицинско обслужване.

Нашата цел е да помогнем и посредничим между двете страни.

ЕКИП

Нашият екип е интернационален и се състои от професионалисти в сферата на човешките ресурси, междукултарната комуникацията, интеграция , лекари, социални педагози, учители по немски и медицински немски, както и мениджъри в сферата на здравеопазването.
УСЛУГИ

Нашите услуги са насочени към лекари (абсолвенти по медицина, специализанти и специалисти по медицина) и включват извършване на безплатни консултации и професионално оформяне на документите на немски език (автобиография на немски и документи за немска апробация), организиране на езикови курсове за лекари в Кьолн (общ немски на всички нива от А1 до Ц1, специализиран медицински немски, сертификати от Телк), организиране на интервюта в клиники и съдействие при сключване на договори с клиники до подкрепа след стартиране на лекарската дейнсот с цел успешна интеграция в Германия.
КАРИЕРА

Вие сте току що завършил абсолвент по медицина, специализант или специалист и искате да се развивате професионално в клиника, рехабилитационен център или медицински център в Германия, но Ви липсва необходимата информация относно правилната езикова подготовка, относно необходимите документи и най-вече оптимална подготовка и представяне по време на интервю в немска клиника.

Ще се радваме да Ви консултираме, финансираме и съдействане до успешно започване на Вашата кариера като лекар в Германия.