Изискванията за кандидатсване в клиника са:

1. Завършено образование по медицина в страна членка на европейския съюз
2. Владеене на немски език на ниво Ц1
3. Немска апробация
4. Завършен курс по медицински немски

Ние Ви съдействаме за достигането на ниво Ц1, както и за получаване на апробация.